Wednesday, March 21, 2012

motivasi pagi

Seorang ibu itu adalah madrasah. 
Apabila engkau mendidik anak-anakmu, bererti engkau sedang menyediakan satu generasi yang unggul" - Penyair. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails